Betydelsefullt fardigstalla parrelationen forut ett stabilt foraldrasamarbete

Betydelsefullt fardigstalla parrelationen forut ett stabilt foraldrasamarbete

Forut att det ska vara mojligt att uveckla ett stabilt foraldrasamarbete kring barnet ovan epok ar det bra att fardigstalla den tidigare parrelationen.

Det utfor det lattare att omvaxla fokus och bygga ett nytt sorts samarbete som koper ifall barnets behov och kanslor och mindre om foraldrars egna behov och intressen.

Det kan ta epok att skrida vidare

Det forsta steget mot ett valfungerande foraldrateam ar att avsluta er parrelation. Ar du chockad, arg eller i nerstamdhet ovan skilsmassan hjalper det att anordna atskils det som hant er som par fran ert foraldraskap. Den som lamnar relationen kan redan ha kopplat ifran karleksrelationen fran foraldraskapet. Forut den som upplever separationen som en chock tar processen langre epok.

Att paverka och slam ett uppbrott kan besta ett fjarran sorgearbete. Det gar ofta kungen tvars kontra de snabba idealen i vart samhalle. ”Vada, har du ej gatt vidare annu?” fragar nagon efter ett halvar och forvantar sig en rolig singelkompis att skrida ut och kalasa med. Psykisk ont och psykologiska lakningsprocesser kan leva inom oss i flertal ar och kan ej stressas kungen. Men under tiden behover vi hitta ett fungerande foraldraskap forut barnets leva kan ju ej sattas pa benstrackare.

Tank dig tva parallella ledtrad

Forut att skrida framat kan du reflektera pa er relation som tvenne rals, ett foraldra- och ett parspar. I parsparet hamnar kanslorna som ledning ditt ex som karlekspartner, i foraldrasparet laggs det som galler din medforalder. De par sparen har annorlunda kommunikationsvagar, ton och innehall. Parsparet ar den segment av relationen som du sorjer och bearbetar. Foraldrasparet ska ni behalla och forfina och arme ska den begrundande hjarnan forharska. Det ska inte anvandas som forevandning forut att folja at en person som sarat dig eller for att upprepa oforratter och svek. Foraldrateamet utgar fran barnets basta och ska byggas kring barnet. Det amerikanska uttrycket ”when they go low, we go high” sammanfattar en attityd som gor foraldrateamet kraftfull. Fason en prisa i att upptrada schysst dessutom nar din medforalder ej formar att anordna forbund.

Undvik triggers

Pro att inte fastna i kanslorna som hor till er parrelation kan det mildra att avstyra triggers. Arme ar forstas kontakten med din medforalder en nyckel. Det ar bra att skapa en forutsagbar, neutral och adekvat kontakt.

Valmenande kamrater och slaktingar kan onska plocka ditt omgang och intyga hur dalig du har blivit behandlad. Om du anser att du forstar deras hansyn men att du plikt jobba pa lojaliteten till din medforalder, sa kan de uppfatta vilket handledning du behover.

Att forutse jobbiga situationer ar aven till bistand. Fester och middagar dar du ar den enda singeln kan fa dig att uppfatta dig lamnad. Nog vill du ha en ”avkylningsperiod” innan du aterupptar den delen av ditt sociala leva.

Barnunge kan ocksa upptanda de arme kanslorna. Baby langtar efter sin andra foralder och vagrar att samarbeta sa fort nagonting blir det minsta stressigt. Darfor att dessa situationer ar ofrankomliga kan en befrielse besta att kungen forhand filosofera ut vad du amna framfora och producera. For att administrera situationen och bli mindre kanslomassigt pressad kan du ova. Andvand fraser som ”jag vet att du langtar efter farsa och i morgon ska du atnjuta mota honom och ha det kul. Men nu amna sjalv forsoka trosta dig”. Eller ”ja, mamma ar ofta battre kungen att producera flator. Nu har ju du och sjalv ett traningslager for det”.

Betydelsen av forlatelse

Forlatelse koper ifall ar att frige taget och lagga grejer bakom sig, och i stallet agna sin energi at nuet och framtiden. Eftersom ar det i grunden en egocentrisk process att forlata sitt ex, alldenstund det hjalper dig att ansluta loss och ga framat.

Forlatelse kan jobba praktiskt och onskvart att knoga efter men kan ej skyndas fram. Forlatelse kraver att vi sorjer och altar vara upplevelser, sa att de ej langre smartar eller belastar oss. Det handlar mindre ifall att minsann knysta ”jag forlater dig” an ifall att allena ejakulera till ro med det som hant.

Forlatelse innebar ej heller att man ursaktar ett beteende. Man kan forlata, nog forut att man inser att den andra ej kunde battre, madde inte bra eller varenda omogen, dessutom om man inte ursaktar logner, otrohet eller svek.

Ur ert barns perspektiv ar forlatelsen god darfor den skapar lugn i dig och i ditt affar till den andra foraldern. Men forlatelseprocessen handlar om er parrelation och ar inte betydande pro barnet. Ett fungerande saet bygger inte pa att ni forlatit eller ursaktar varandra. Det handlar i stallet om att ni inneha skilt ut foraldraskapet fran er parrelation.

Styrkan i att kunna forlata sig allena

Att forlata nagon annan kan besta marigt, men forut en andel av oss ar det svarast att forlata oss sjalva. Det ar vanligt att vi i turbulensen rakar anfora och foreta sadant som vi senare angrar. Ha talamod med dig personligen i detta! Du ar enkom en manniska och gar igenom en svar period. Att reagera barnsligt och egoistiskt nar man ar i kris ar manskligt och anser inget alls ifall vem du ar gallande djupet. Det betyder ej att du gallande sikt kommer att klaffa gallande en jamstalld lag niva https://kissbrides.com/sv/vid/attraktiva-ensamstaende-kvinnor/. Det viktiga ar inte heller vilka enskilda don du har sagt eller gjort, utan att du kan betanka kvar dem och finn strategier forut att gora egendomlig framover.

Din och barnets relation ar sjusardeles

Relaxa i att relationen till barnet ar exklusiv. Det finns ingen annan relation dar du far lika otaliga chanser att lagning, stalla till justera, be ifall ursakt och borja om.

Foraldrar ar riktig blott folk (som forsoker!)

Foraldraskapet tillater oss att raka i det jobbiga och darefter skrida vidare sallskap. Att dala dit upprepa. Nagon har sagt att det tar identiska lang epok att skrack ut nagon ur sitt liv som tiden man har levt med. Parrelationer avslutas sallan likadan spikrakt i praktiken som i teorin. Slut betyder inte stadse helt slut. Foraldrar fortsatter att vara ICE i mobilerna och lagar mat och fixar bilen at varandra fjarran efter att de flyttat atskils. Vi ringer varandra nar det ar marigt och ligger med varandra fastan vi har gjort slut. Och ifall var medforalder traffar en ny partner far vi abrupt forut oss att allting anda inte ar forut sent och vill overtraffa den nya. Vi tala sallan ifall att separationsprocesser ser ut sa har, men det ar sannerligen det vanliga. Men dessutom ifall processen vacklar sa kan ni gno for att skapa ett stabilt foraldrateam.