Samt saso framgar av foregaende sa utspela det inte bara om att ringa ungar

Samt saso framgar av foregaende sa utspela det inte bara om att ringa ungar

inte me idelige forsavit hygienisk sug sam frojd. Ett upptradand sasom flera forr trott varit forbehallet manniskan. Exempelvis idkar vi, at skillnad a flera andra kreatu, sexuellt bekantskapskrets under hela menstruationscykeln, trot det ick befinner si forenligt med reproduktion. Skada det befinner sig de preferenser saso stavs fortsattningsvi av slaktled at generation saso anvands for att fortydliga de partnerval saso gors – bade hos manniskor och hos djur.

Hos manniskor ager somlig egenskaper evig uppfattats saso tilldragande. Stundtals kan dessa forklaras inom strang biologiska termer. Hanar saso till exempe foredrog aldre kvinn saso passerat sin fruktsamma epok, fick ingen attling saso kunde kank nago dyli foredra framat. Det kan existera nago utlaggning till att tona uppskattas hos kvinnor i de flesta kulturer. Bade kvinn sam karla valjer kompanjon villi fundamen itu annorlunda synliga kriterier, och kring dessa fragor age det gjorts nagon antal mer eller mindre serios psykologisk forskning.

Symmetri befinner si vackert

Saken da biologiska forklaringen befinner si att bristfallig symmetri avspeglar att individen varit utsatt for miljomassig alternativ utvecklingsmassig anspanning. En symmetrisk person signalerar i stallet att hon klarat it dyli anspanning inte me att det skett nagon visuel influen. Nagot saso ino sin resa skulle klara av insinuera duktig kvalitet kungen generna. Hos kreatu hande givetvis inga partnerval avsiktligt darfor at ordn fram finemang anla. Men forsavitt det befinner sig dessa individers attling saso overlever finns preferensen stav symmetri innestaende hos heta jordanian kvinnor individer ino annalkande generationer.

Att symmetri uppfattas sasom attraktivt innefatta icke enbart kroppen utan ocks speciellt ansiktet. Narvarand ager aldre studier visat att manskliga ansikten som ar symmetriska over la uppfattas som attraktivare an osymmetriska ansikten. Sam hurda vi tittar ut inom ansiktet befinner sig viktigt intill partnerval.

– Det ager sagts att kroppen kan befinna hurda fin saso helst, skada det befinner si ansiktet som avgor om ett person uppfattas saso tilldragande eller icke, sager Anthony Little, doktorand intill University of St Andrews ino Skottland.

Han age publicerat manga studier forsavit tilldragning, mestadel baserade gallande hurdan just ansikten uppfattas. Till exempel age han visat att en persons forestallning ifall den egna attraktionskraften paverkar baksida av underben karl uppfattar som attraktivt. Kvinns fick ordna sin attraktivitet pa en 7-gradig skala. Det visade sig darnast att do som ansag sig vara snygga, reagerade mer positivt pa symmetriska mansansikten. Kvinnor som rankat sitt eget yttr lagre pa skalan varje icke jamstalld noga.

– mi antaga att det handlar ifall en slags avvagande mellan vad hane vill ha sam va herre antar hane kan atnjuta, ehuru det hande villig e omedvetet flat, uppg Anthony Little.

Maskulin hane duger icke stadse

I nago varse studie undersokte Anthony Little och hans kolleger vilka typer utav manligt yttr sasom kvinnor foredrar. Tillsamman 158 kvinn emellan 16 och 39 ar gamla agerade saso forsokspersoner. Do fick avgora bilder av ansikten saso visades pa ett monitor inom fem serier (illustration 2).

Mer finlemmade samt feminina ansikten lockade mest nar kvinnorna valde den man saso do skulle amna liv tillsamman. Skad nar dom valde engangspartner foredrog kvinnorna ett mer maskulint utseende, med kraftigare kakben samt haka.

Tidigare age hane kunnat lotsa att det manliga konshormonet testosteron trycker ne immunforsvaret. Pa grund av kan testosteronhalter sasom befinner sig sa hoga att dom tydligt avspeglas ino utseendet tyda villig intensitet och duktig saga hej – gubbe har ”rad” tillsamman e nedtryckt immunforsvar. Det bo vara attraktivt forut nago brud saso soker nago duktig man att reproducera tillsamman.

– skad nago hogre testosteronhalt kopplas likasa at en mer aggressivt sam overlagsen beteende. En herre tillsamman e mer feminint yttre signalerar att han formodligen kommer att befinna snallare sam delta mer inom omhandertagandet bruten avkomman, sager Anthony Little.